HET UNIVERSUM  -    SPIEGEL VAN HET ZELF

* Een fractal is een natuurlijk voorwerp, een afbeelding of een wiskundige formule die bestaat uit, of voortkomt uit, een voortdurende herhaling van gelijke patronen of processen. 

Als je inzoomt op een fractal* kun je hier oneindig mee doorgaan. 

Wat is dan eigenlijk de originele vorm?

Het blijkt één vorm te zijn met een continue uitstroom van zichzelf! 
Alle facetten van deze vorm stelt bijv. het hele universum voor met alle sterren, zonnestelsels, planeten, wezens, organen, cellen, etc...
Al deze facetten zijn uitingen van één grote vorm dat zich op allerlei manieren manifesteert door variaties in beweging (trillingen).

Neem eens één willekeurig deeltje van de fractal in je op en stel je voor dat het een individu is. Is dit individu op zichzelf staand?
Besef dat als je een "ander" ziet in de ander dat je eigenlijk iets waarneemt dat zich tussen jou en de ander bevindt. Dit de "muur" van misleiding waarmee we afstand creëren, ons eenzaam of onbegrepen voelen en van waaruit we onze oordelen vormen.

Alles is er al, maar de vibratie bepaald de vorm

De studie waarbij geluid en vibraties zichtbaar worden gemaakt heet Cymatics
Zand in een druppel water kan verschillende geometrische vormen aannemen, afhankelijk van de aangenomen frequentie.
Deze vormen fractaliseren (vermenigvuldigen) zich als men meer water toevoegt.
Iedere vorm bestaat op zich ook weer uit  diverse trillingsvelden (zwaartekrachtvelden). Op de witte lijnen heerst een constante trilling en de hoeken of afbuigingen geven een verandering aan in de trilling (de zwaartekracht). 
Het grootste deel van de inhoud is leegte (zwart).

Afhankelijk van de aangenomen frequentie waar wij ons in bevinden, kan onze perceptie niet verder gewaarworden dan wat er heerst.
Op die manier kunnen we onze zintuigen dus niet absoluut vertrouwen.
Zij meten slechts een fractie van de hele realiteit. Daarom lijkt onze wereld vaak de enige, maar wij zijn veel meer dan deze vorm


Evolueren gaat over het transformeren naar een steeds hogere frequentie

IN THE BEGINNING THERE WAS LIGHT

Vanuit een eeuwig vacuüm ontstaat een vormloze intelligente* beweging met lichtsnelheid, de foton*.

Het universum is een foton. Jij bent een foton. Een levend bewust zijn van licht en daar ga je weer naar toe. Net zoals het gaat als je blijft inzoomen op een fractal. Eén deel van de fractal bevat of is de hele fractal. Al redt je maar één wezen, dan redt je alles!


* Deze energie is het universum en bestaat in zijn ontwikkeling weer uit pakketjes fotonen (fractals) in de geometrische vorm van een tetraëdrische merkaba. Fotonen hebben het potentieel om DNA moleculen te genereren vanuit water. 
Google er maar eens op als hier meer over zou willen ontdekken, of kijk eens op Ascension Now.

© 2018 Human Heroes  -  Beyond comparing
Mogelijk gemaakt door Webnode
Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin